Reisijad ööbivad Valmieras sagedamini

21.02.2019

2018.aastal külastas Valmiera turismimajutusi  19 181 inimest. Võrreldes 2017.aasta andmetega, on ööbijate arv kasvanud 3,29% võrra. Valmiera Turismiinfokeskuse (TIK) 2018.aasta majutusteenuste andmed kajastavad 23 turistiettevõtte majutusi – 4 hotelli, 2 külalistemaja, 11 korterit ja 6 noortehostelit.

Aasta jooksul on kasvanud  ka Valmieras pakutavate voodikohtade arv, 2017.aasta andmetega võrreldes 15 849 ehk 7,55% võrra. Voodikohtade täpset arvu ei ole võimalik kindlaks määrata, kuna mõned turismimajutused on hooajalised.  2018.aastal olid muudatused korterite ja noortehostelite töös, seega saadud andmed on vaid osaliselt võrreldavad.

Välismaalaste ööbimiste osakaalu hindamisel on enamik külalisi Eestist (24,32%), Soomest (14,11%), Venemaalt (10,41%), Leedust (8,94%) ja Saksamaalt (6,13%), samuti on ööbijaid olnud ka Rootsist, Poolast, Suurbritanniast, Koreast ja Valgevenest. Võrreldes andmeid 2017.aastaga, on ööbijate osakaal Eestist  kasvanud 21,97% võrra. 2018.aastal kasvas turismimajutustes viibimise keskmine kestus 0,3 päeva võrra. Kõige pikemalt peatusid turismimajutustes  külastajad Venemaalt (25,80% kõikidest väliskülalistest), Eestist (15,27%) ja Soomest (10,83%).

2018.aastal külastas Valmiera Turismiinfokeskust üle 10 000 külastaja. Kasvas külalisgrupi keskmise suuruse näitaja – 2018.aastal oli see näitaja 1,8 inimest. Kokku registreeriti 7 086 teabenõuet ja täheldatud on ka sidusrühmade arvu suurenemine (+4,75%).

78,83% registreeritud teabetaotlustest olid kohapealsed külastajad, 15,20% huvilisi helistasid telefoni teel, kuid vähem kui 6% kasutasid suhtlemiseks  e-posti või kirjavahetust sotsiaalvõrgustikus: Facebook, Twitter või Instagram.  Üha enam inimesi küsivad oma küsimusi telefoni teel või kirjalikult, mitte kohapeal.  Enamik pöördujatest (88,35%) on olnud Läti elanikud, sealhulgas valmierlased. Eelmisel aastal teenindas Valmiera TIK ligi 11% külastajaid välismaalt.

Suurim külastajate arvu suurenemine registreeriti alates maist kuni septembrini. Seda võib seletada linnas toimuvate oluliste sündmustega ja üritustega (festival “KinoPedaal”, Valmiera linnapäevad, Valmiera suveteatrifestival, Valmiera maraton jne.).  Võrreldes 2017.aasta andmetega, on täheldatud teabenõuete arvu kasv ka nn vahehooajal – jaanuaris (17,33%) ja veebruaris (28,03%). See on seletatav külastajate huviga osaleda erinevatel Valmiera TIK poolt korraldatud üritustel. Näiteks, osalemine reisimuljete jutustamise õhtutel, talvematkadel ja kasutada Valmiera TIK pakutavaid giiditeenuseid linna- ja lähiümbruse  ekskursioonidel.   

Kõige rohkem külastavad Valmierat Eestist pärit inimesed (45,78% väliskülastajate koguarvust). 2018.aastal kasvas Eestist reisijate arv rohkem kui 9% võrra. Külastajad Eestist kasutavad hea meelega mitte ainult  majutus- ja toitlustusteenuseid, vaid sageli külastavad ka Valmiera suuremaid kaubanduskeskusi ning shoppamist ühendavad turismiobjektide külastamisega. Valmierat on külastanud ka reisijad Saksamaalt, Soomest, Venemaalt, Leedust, Prantsusmaalt ja teistest riikidest.

Reisijad välismaalt on pöördunud Valmiera TIK-i poole suure huviga ja mitmesuguste küsimustega: millised üritused toimuvad sihtkohtades, millised on linna ja selle lähiümbruse vaatamisväärsused, kus asuvad peamised söögikohad, milliseid informatiivseid materjale saab TIK-st, millised võimalused on  taotleda giiditeenuseid, millised suveniirid on müügil ja kuidas töötab Valmiera audiogiid? Omakorda kohalikud elanikud tundsid enamasti huvi erinevate sündmuste kohta linnas, samuti  kasutasid võimalusi osaleda TIK poolt korraldatud avalikel üritustel, on tundnud huvi võimalusest teha või saada oma Kultuurikaart, samuti kasutasid muid TIK teenuseid.

Reisijate harjumused on muutunud, üha rohkem leiavad reisijad informatsiooni oma turismisihtkohtade kohta internetist. Turismiportaali www.visit.valmiera.lv 2018. aasta statistika kinnitab, et selle veebisaidi külastajate arv, samuti vaadatud lehtede arv ja unikaalsete IP-aadresside arv on kasvanud. 2018. aastal ulatus portaali unikaalsete külastajate arv 129 266 korrani. Võrreldes 2017. aastaga on näitaja kasvanud ligi 9,6%. Portaalis viibib külastaja kauem ja ühe külastuse korral vaadatakse 3 veebisaidi osa. Veebilehe www.google.com kaudu on külastuste arv kasvanud enam kui 8 tuhande võrra, ja on olemas positiivne trend, et otsene kodulehele sisenejate arv ka kasvab. Sellest või järeldada, et portaal www.visit.valmiera.lv on reisijate seas üha enam populaarne.

Lisainformatsiooni Valmiera TIK koostatud turismistatistika kohta leiate veebilehelt www.visit.valmiera.lv jaos „Statistika“, kus on võimalik üksikasjalikult tutvuda Valmiera linna majutusettevõtete 2018. aasta statistikaga.

Teave koostaja:
Inita Nerātne
Valmiera Linnavalitsus
Valmiera Turismiinfokeskus
Turismiprojektide spetsialist
Telefon: +371 25664420