Kultūra un vēsture

Dūņu nams
Dūņu nams

Kontakti:

  • Valmiera
  • Rīgas iela 9
  • -
  • GPS 57.5380348,25.4215113

Dūņu nams

Pievienot maršrutam

Grāmatizdevējs un grāmattirgotājs Jānis Dūnis uz jaunuzcelto namu, kura pirmajā stāvā bija grāmatveikals, pārcēlās  1940. gada  pavasarī. Jau tā gada  vasarā padomju  vara  nacionalizēja grāmatu  un rakstāmlietu tirgotavu,  bet  1941. gada 14. jūnijā Jāņa Dūņa ģimene  tika apcietināta un izsūtīta. Tas  ir viens  no  pēdējiem   namiem,  ko Valmierā  uzcēla pirms 2. pasaules  kara, un  vienīgais  dzīvokļu  nams  ar  veikala telpām  pirmajā stāvā, kas tika atjaunots pilsētas centrā pēc  2. pasaules kara. Padomju  varas gados  ēkā darbojas  gan komjaunatnes       Valmieras         rajona komiteja,      gan     Valmieras      pilsētas darbaļaužu,     vēlāk   Tautas     deputātu padomes. Mantiniekiem, atgūstot namu un  telpas   un     atvēlot   tās  veikaliem, vairāki  logi  pārveidoti   par  durvīm  ar ieeju tieši no ielas. Tas ir diezgan grezns neoeklektisks nams, kura 1. stāvā fasāde rustota,   ar  pilastriem   uzsvērta   kāpņu telpa,   bet   2.  un   3.  stāva   logiem   ir dekoratīva apdare.

Skatīts: 6732