Aizvadīta “Ēnu diena” Valmieras pilsētas pašvaldībā

12.02.2020

12.februārī Valmieras pilsētas pašvaldība iesaistījās vienā no lielākajiem karjeras izglītības pasākumiem Latvijā “Ēnu diena”, piedāvājot skolēniem ieskatīties pašvaldības darbinieku ikdienā.

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks “Ēnu dienu” iesāka ar prezentāciju par Valmieru, lai skolēnus iepazīstinātu ar pašvaldības struktūru, funkcijām un lielākajiem paveiktajiem un plānotajiem projektiem. “Pilsētas nākotne ir jaunieši, izglītības iespējas un karjeras attīstības atbalsts ir ļoti nozīmīgs viņu dzīvē, tāpēc tā ir viena no Valmieras prioritātēm. Skolēniem Valmierā tiek nodrošināta kvalitatīva izglītība, kā arī  piedāvātas dažādas profesionālās un interešu izglītības iespējas sevis pilnveidošanai, talantu attīstīšanai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai. Lai skolēni gūtu priekšstatu par darba tirgū aktuālajām profesijām un zināšanām, kas nepieciešamas, lai tajās darbotos, Valmieras pilsētas pašvaldība iesaistās dažādu karjeras izglītības pasākumu organizēšanā, piemēram “Karjeras nedēļa” un skolēnu vasaras nodarbinātības programma. Prieks, ka ieguldītais darbs karjeras izglītības veicināšanā ir pamanīts un arī “Ēnu dienā” gadu no gada pieaug skolēnu interese par Valmieras pilsētas pašvaldības darbu. Jaunieši ne tikai vēlas gūt pieredzi un zināšanas par pilsētā notiekošajiem procesiem, bet arī mūsu vērtē, kā atvērtu, modernu un viņiem pieejamu pašvaldību,” karjeras izglītības nozīmi uzsver Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.
 
Savukārt pēc prezentācijas skolēni tikās ar pašvaldības speciālistiem, ielūkojās viņu darba ikdienā un uzdeva interesējošus jautājumus.
 
Valmieras pilsētas pašvaldības darbu šogad izvēlējās iepazīt 38 jaunieši no Valmieras, Kocēnu, Matīšu, Smiltenes, Straupes, Priekuļu, Cēsu, Vecpiebalgas un citām skolām Vidzemē un Rīgā.
 
Valmieras pilsētas pašvaldība šogad jauniešiem piedāvāja iepazīt šādas profesijas: domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks, apmeklētāju pieņemšanas centra konsultants, ārējo sakaru organizators, jurists, pilsētplānošanas nodaļas vadītājs/pilsētas galvenais arhitekts, sabiedrisko attiecību speciālists, Valmieras Tūrisma informācijas centra projektu vadītājs, Sociālo lietu pārvaldes vadītājs un pārvaldes Ģimenes atbalsta nodaļas vadītājs, sociālais darbinieks, speciālists karjeras izglītības jautājumos, pašvaldības policijas priekšnieks, bibliotekārs un muzeja pedagogs.
 
Jaunieši īpaši lielu interesi šogad izrādīja par pilsētplānošanas nodaļas vadītāja/pilsētas galvenā arhitekta, Valmieras Tūrisma informācijas centra projektu vadītāja, sociālā darbinieka un muzeja pedagoga vakancēm.
 
“Ēnu diena” ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12.klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. “Ēnu dienas” mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Pinne
Valmieras pilsētas pašvaldības
Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Mob. tālr.:22464113