Izveidots alternatīvs Gaujas dabas takas maršruts Strenčos dzelzbetona tilta rekonstrukcijas darbu laikā

04.09.2021

Gaujas dabas taka ir iecienīta atpūtas vieta vietējiem iedzīvotājiem un ļoti saistošs tūrisma objekts ūdens un dabas tūristiem.

Tā sākas pie Strenču krācēm un vijas gar Gaujas krastu garām brīvdabas estrādei, koka skulptūru parkam, tālāk metot līkumu līdz dzelzsbetona tiltam pār Gauju. Tālāk, ceļa otrā pusē, taku vienā pusē ieskauj Gauja, bet otrā - Mīlestības vēris.

!  Šobrīd ir uzsākti dzelzsbetona tilta pārbūves darbi, kas ilgs līdz pat nākamā gada septembrim. Tā kā tilts sadala taku divās daļās, tuvākajā laikā takā tiks uzstādītas norādes zīmes par alternatīvo ceļu, lai apietu būvdarbu vietu.

 Zemāk aplūkojama karte, kurā iezīmēts alternatīvais ceļš (oranžais posms).